Бързо търсене

Сортирай по

Когато сте решили да купувате или продавате имот е хубаво да знаете следните няколко неща:

След като вече сте харесали конкретен имот или потенциален купувач иска да закупи вашия имот е добре да се срещнете с собственика на имота или купувача, в присъствието на посредника и да се прегледат документите за собственост, и да се уточнят условията по сделката.

След като са уточнени условията по сделката се сключва предварителен договор (на основание чл.19 ал.2 от Закона за Задълженията и Договорите), в който се описват тези условия: продажна цена, срокове и начини за изплащането й, срок на договора, предаване на владението на имота и др. При подписването на предварителен договор купувачът заплаща на продавача и капаро(задатък) в размер на 10% от цената на имота.

В уговорения в предварителния договор срок страните се задължават да се явят пред нотариус, който може да бъде предложен от посредника или от купувача и да извършат окончателната сделка по прехвърлянето на собствеността на имота и останалата част от разплащането.

След като се явят пред нотариус, нотариусът изчита нотариалния акт, който той е изготвил и страните го подписват и след това се разплащат. Ако разплащането се извършва чрез банков кредит, то продавачът ще получи сумата след няколко дена – след като нотариалният акт се впише в Службата по вписвания и оттам се извади удостоверение за тежести, от което да е видно, че няма други тежести освен ипотеката към банката. При наличието на тези документи банката превежда парите на продавача.

Освен комисионната на посредника другите разноски при сделките с недвижими имоти са разноските по прехвърлянето на собствеността на имота. Това са: местен данък, такса вписване и нотариална такса.

Местният данък е в размер на 2.5% от цената, която е записана в нотариалния акт.

Такса вписване е 0,1% от цената, която е записана в нотариалния акт.

Нотариалната такса се изчислява по посочената таблица и зависи от цената, която е записана в нботариалния акт, но не може да бъде повече от 3000лв.

Удостоверяван материален интерес (лв)

Нотариална такса (лв)

До 100лв

15лв

От 100лв до 1000лв

15лв + 1,5% за горницата над 100лв

От 1000лв до 10 000лв

28,50лв+ 1% за горницата над 1000лв

От 10 000лв до 50 000лв

118,5лв+0,5% за горницата над 10000

От 50 000лв до 100 000лв

318,50лв+0,2% за горницата над 50000

Над 100 000лв

418лв+0,1% за горницата над 100 000лв, но не повече от 3000лвАко няма друга уговорка разноските по прехвърлянето на собствеността на имота се разделят по равно между купувач и продавач и се заплащат при нотариуса, който внася сумите по съответните сметки и заедно с готовите нотариални актове предоставя и вносните бележките на страните по сделката.